Kontakt

"KOVOMONT"
Výrobno-obchodná spol. s r.o

Vodná 23
949 01 Nitra

IČO: 31 414 931
IČ DPH: SK2020405420

Tel.: 037 / 650 35 04
Mobil: 0911 882 302

Konateľ

Jaroslav Šedivý
0915/ 706 501

sedivy@kovomontsro.sk

Výroba-Nákup

Andrej Németh
0907/781808

Rudolf Jančo
0908/743106

vyroba@kovomontsro.sk

Administratíva

Jana Maťašovská
037 / 650 35 04

kovomont@kovomontsro.sk